DI Residency: Breandan de Gallai

Date:
Mon 17 Jun 2019 - Wed 3 Jul 2019
Time:
10:00 - 18:00
Venue:
DanceHouse

Breandán de Gallaí is dancer and choreographer.
In 2010 he set up Ériu, a professional contemporary Irish dance company, with the aim to promote Irish dance as a living, ever-evolving tradition, through the creation of new work that educates, surprises and inspires.
His works to date include Noċtú, Rite of Spring, Lïnger and Aon.
In 2013 he completed an PhD Arts Practice (UL) on the contemporisation of Irish dancing.

During his residency he'll be working on developing work for an up-coming production, Salómae in the Galway International Arts Festival. 

Salómae

Leagan Gaeilge agus gluaiseachta a bheis sa léiriú seo de Salome. Tabharann téamaí uilíocha an drama pailéad foirfe dúinn le fadhbanna sóisialta, cultúrtha agus polaitiúila an lae inniú a spíonadh. Ceann is gur dráma aon-ghníomh agus measartha goirid é, bheireann sé bunús do phíosa lánfhada amharclainne agus an damhsa curtha san áireamh.

Léiriú éachtach a bhéis ann Salome a bheis corraitheach agus fuinniúil. Beidh sé físiúil ach simplí – seit agus prapaí shimplí, teilgean, agus putógaí na hamharclainne nochtaithe.

Cruthaítear an foclóir gluaiseachta agus an cóiréagrafaíocht thart ar na carachtar agus na téamaí ábhartha chun brúidiúlacht an olcais a phlé. Ag baint úsáid as foireann de dhamhsóirí iontacha agus ceol nua-chumtha, aontófar gan stró an glór, an cholainn agus an ceol, iad ar fad ag spreagadh a chéile. Beidh atá le feiceáil agus le cloisteál ar an ardán galánta agus scanrúil araon. Is é Fiachra Ó Corragáin a bheis i mbun cumadh an cheoil. Cuirfidh ceol Salome in iúl dearcaithe ilghnéitheach na gcumadóirí, a thagann as traidisiúin an cheoil Ghaelaigh, ceol coimhaimseartha, agus ceol leictreonach. Beidh carachtar tonúil an cheoil suite den chuid sa mó sa mód Dórach, ag cruthu fuaim an tseachtach maolaithe, atá caointeach agus dúisitheach, agus atá ina thréith ar leith i go leor foinn mhalla thradisiúnta agus amhráin sean-nóis. Agus na foirmeacha tradisiúnta, chomh maith le nósanna cóiríthe ceoil agus léirúcháin comhaimseartha, taobh le taobh, is é an toradh nó fuaimphictiúr atá neamhghnách agus meallacach, ach ag an am céanna aitheanta, rud a chuirfeas in iúl fís scéalaíochta agus cóiréagrafaíochta an léirithe.

Ins an léiriú nua-aimseartha seo, in áit a bheith ag déanamh cás taispeántais de dhrochrud na gcaractair ar leith, pléifear leochaileacht agus laige dhaonna, agus an claonadh chun mídhaonnacht an duine i leith an duine atá ionainn ar fad.

Beidh téasc ar fad Oscar Wilde aistrigh, agus úsáidte sa taispeántas. Is é an scríobhnoir agus file clúiteach Eoghan Mac Giolla Bhríde (Eoghan Neilí Eoghain) a bheis i mbun aistriúcháin. Chomh maith ar an fhoireann beidh Joe O’Byrne. Oibreoidh sé leis an compántas mar comhairleoir amharclainne.

Léiriú úrnuaigh atá ann seo, agus mar seánra níl a mhacasamhail amuigh ansin chun comparáid a dhéanamh leis. Is féidir amharc air mar phíosa damhsa, mar phíosa amharclainne, agus mar phíosa taibhealaín.


Salome will be an Irish language and movement interpretation of Oscar Wilde’s classic. The universal themes of the play provide the perfect palette to interrogate the social, cultural and political problems of modern day life. With it being a relatively short 1-act play, Wilde’s Salome provides a basis to create a full-length evening’s programme, considering the its augmentation using dance.

Salome will be a powerful production which will be moving and energetic. Visually it will be compelling yet simple– basic set and props; projection; with the guts of the theatre exposed.

The  movement vocabulary and choreography will be generated with characters and the relevant themes in mind to engage with the brutality of evilness. Using a team of elite dancers and original music, the voice, body, and music will be seamlessly united, each inciting and arousing the others. What will be seen and heard on stage will at once be beautiful and terrifying. Fiachra Ó Corragáin will compose the music which will reflect his multi-faceted perspectives, including traditional Irish, contemporary, and electronic influences.  The tonal character of the music will be set largely in the Dorian mode, creating the plaintive and evocative 'flattened seventh' sound which is particularly well characterised by many Irish traditional slow airs and Sean-Nós songs.  The juxtaposition of traditional forms and conventions with modern arrangement and production approaches will result in a hauntingly unusual yet familiar soundscape which will be bespoke to the choreographic and narrative vision of the production.

In this contemporary work, instead of showcasing the wickedness of the individual characters, human nature’s vulnerability and weakness will be investigated, and the propensity we all have for inhumanity to our fellow man.

Wilde’s entire text will be translated and used throughout the production. The celebrated writer and poet Eoghan Mac Giolla Bhríde (Eoghan Neilí Eoghain) will be tasked with its translation. Joe O’Byrne (Frank Pig Says Hello, etc.) will act as theatrical consultant.

This will be unique production, which cannot be simply described as a genre with little to compare it with. It is a dance work, a piece of theatre, performance art.