HATCH Residency: Laura Murphy

HATCH Residency: Laura Murphy

DI Residency: Aine Stapleton

DI Residency: Aine Stapleton

Lighting Design for Dance: Sarah Fennell

Lighting Design for Dance: Sarah Fennell

DI Residency: Sibeal Davitt

DI Residency: Sibeal Davitt

DI Residency: Justine Doswell

DI Residency: Justine Doswell