International Associate Artist

International Associate Artist

DI Residency Partnership: Marion Cronin

DI Residency Partnership: Marion Cronin

DI Residency Partnership: Rocio Magali Dominguez

DI Residency Partnership: Rocio Magali Dominguez

DI Residency Partnership: Sibéal Davitt

DI Residency Partnership: Sibéal Davitt

DI Residency Partnership: Seve Feathers

DI Residency Partnership: Seve Feathers