Residency: DI Associate Artist Luke Murphy

Residency: DI Associate Artist Luke Murphy

Residency: Kévin Coquelard

Residency: Kévin Coquelard

DI Residency: Jessie Keenan

DI Residency: Jessie Keenan

DI Residency: Monica Munoz Marin

DI Residency: Monica Munoz Marin

DI Residency: Philippa Donnellan

DI Residency: Philippa Donnellan

DI Residency: Leonie McDonagh / ponydance

DI Residency: Leonie McDonagh / ponydance